Skip links

Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Administratorem np. poprzez przesłanie wiadomości

Administratorem danych osobowych jest „Duda-Barcik Clinic” którego właścicielem jest Praktyka Lekarska Łukasz Duda-Barcik, 53-030 Wrocław. Nasz adres: ul. Przyjaźni 34E/2u, Tel. 797 968 668[email protected].

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu to robimy

W większości przypadków sam decydujesz jakie dane chcesz nam udostępnić. W celu realizacji określonych czynności, będziesz jednak poproszony o informacje niezbędne do ich wypełnienia.

I tak:

  • w celu wysłania formularza kontaktowego i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem, będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych takich jak imię, adres e-mail i nr telefonu,
  • w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej niezbędne będzie przetwarzanie przez nas Twojego adresu poczty e-mail,
  • w celu umówienia wizyty poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i/lub adresu e-mail, a także ewentualnych informacji związanych z planowaną usługą, w tym np. rodzaju umawianego zabiegu lub danych o stanie zdrowia związanych z problemem zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane

Przetwarzanie przez nas powyższych danych osobowych oparte jest na Twojej dobrowolnej zgodzie, która jest nam niezbędna do tego, abyśmy mogli realizować powyższe cele. Chcemy abyś miał świadomość, że udzieloną nam zgodę możesz w każdym momencie wycofać, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Dane osobowe nie będziemy nigdzie udostępniać, za wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Dane osobowe możemy natomiast powierzyć do przetwarzania naszym partnerom biznesowym, o ile realizacja naszych usług tego wymaga. „Duda-Barcik Clinic”, jako administrator danych osobowych, może powierzać przetwarzanie danych osobowych w ramach stosownej umowy np. na dostawę usługi hostingowej.

Oczywiście zawsze możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom na Twoje życzenie i za Twoją wyraźną zgodą.

Jak długo przechowujemy dane

Szanujemy Twoje decyzje, dlatego dane osobowe, które zgodziłeś się nam przekazać, przetwarzamy tak długo, jak długo będziesz chciał z nami być, niemniej nie dłużej niż do czasu realizacji wskazanych celów:

  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie,
  • do czasu, aż wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  • do momentu, gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Niezależnie od powyższego, dane zebrane w procesie odpowiedzi na Twoje pytania lub rezerwacji terminu wizyty, przesłane do nas za pomocą formularza kontaktowego lub poczty email będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia Twojego ostatniego kontaktu z nami. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie decyzji w tak ważnych dla Ciebie sprawach wymaga czasu. Po tym okresie w zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji wspólnego celu wynikającego z prowadzonej korespondencji, o czym zostaniesz odrębnie poinformowany, albo Twoje dane będą usunięte zarówno z naszej poczty mailowej, jak i innych miejsc, jak np. system rezerwacji terminów. Nie musisz się zatem martwić o swoje dane osobowe, jeżeli z różnych przyczyn nie skorzystasz z naszych usług.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do:

  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli zaistnieje szczególna zgodna z prawem sytuacja, uzasadniająca ten sprzeciw,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że naruszamy przepisy obowiązującego prawa.

Z powyższych praw możesz skorzystać przesyłając do nas wiadomość mailową lub list przesłany drogą tradycyjną na nasz adres podany powyżej.

W oparciu o udostępnione dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewidujemy także przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na Twoje wiadomości.

Jeśli będziesz chciał poznać nas bliżej lub skorzystać z naszych usług, zapraszamy Cię do Duda-Barcik Clinic. Podczas pierwszej wizyty w naszej Klinice będziemy Cię prosili o szereg istotnych informacji, abyś mógł stać się naszym pełnoprawnym Pacjentem. Informacje te pozwolą nam opracować kompleksowy plan leczenia i dostosować go do indywidualnych potrzeb, tak aby spełnić Twoje oczekiwania. Wówczas poinformujemy Cię o sposobach przetwarzania danych osobowych naszych Pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby nasza współpraca przebiegała w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowaniu Twoich praw.

telefon +48 797 968 668